MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023!
STTTên đơn vịMã đơn vịTên miềnSố tin bài
1 Mầm non Gia Thượngmngiathuonghttps://mngiathuong.longbien.edu.vn28102
2 Mầm non Thạch Cầumnthachcauhttps://mnthachcau.longbien.edu.vn14202
3 MN Hoa Sữamnhoasuahttps://mnhoasua.longbien.edu.vn13775
4 Mầm non Tân Maimntanmaihttps://mntanmai.longbien.edu.vn13337
5 Mầm non Bắc Biênmnbacbienhttps://mnbacbien.longbien.edu.vn13193
6 Mầm Non Bồ Đềmnbodehttps://mnbode.longbien.edu.vn12969
7 MN Việt Hưngmnviethunghttps://mnviethung.longbien.edu.vn12686
8 MN Hoa Maimnhoamaihttps://mnhoamai.longbien.edu.vn12686
9 Mầm Non Đô Thị Việt Hưngmndothiviethunghttps://mndothiviethung.longbien.edu.vn12602
10 MN Phúc Đồngmnphucdonghttps://mnphucdong.longbien.edu.vn12160
11 MN Hoa Thủy Tiênmnhoathuytienhttps://mnhoathuytien.longbien.edu.vn11875
12 Mầm Non Đô Thị Sài Đồngmndothisaidonghttps://mndothisaidong.longbien.edu.vn10502
13 Mầm Non Tràng Anmntranganhttps://mntrangan.longbien.edu.vn10401
14 Mầm non Chim Énmnchimenhttps://mnchimen.longbien.edu.vn9385
15 Mầm non Gia Quất mngiaquathttps://mngiaquat.longbien.edu.vn9233
16 MN Thạch Bànmnthachbanhttps://mnthachban.longbien.edu.vn7417
17 MN Đức Giangmnducgianghttps://mnducgiang.longbien.edu.vn7283
18 MN Phúc Lợimnphucloihttps://mnphucloi.longbien.edu.vn6571
19 MN Thượng Thanhmnthuongthanhhttps://mnthuongthanh.longbien.edu.vn6385
20 MN Giang Biênmngiangbienhttps://mngiangbien.longbien.edu.vn6006
21 MN Gia Thụymngiathuyhttps://mngiathuy.longbien.edu.vn5985
22 Trường mầm non Long Biên Amnlongbienahttps://mnlongbiena.longbien.edu.vn5900
23 Mầm non Hồng Tiếnmnhongtienhttps://mnhongtien.longbien.edu.vn5848
24 MN Ánh Saomnanhsaohttps://mnanhsao.longbien.edu.vn5574
25 MN Bắc Cầumnbaccauhttps://mnbaccau.longbien.edu.vn5180
26 MN Sơn Camnsoncahttps://mnsonca.longbien.edu.vn4988
27 MN Tuổi Hoamntuoihoahttps://mntuoihoa.longbien.edu.vn4902
28 MN Long Biênmnlongbienhttps://mnlongbien.longbien.edu.vn3993
29 MN Ngọc Thụymnngocthuyhttps://mnngocthuy.longbien.edu.vn3543
30 MN Hoa Hướng Dươngmnhoahuongduonghttps://mnhoahuongduong.longbien.edu.vn2969
31 MN Hoa Senmnhoasenhttps://mnhoasen.longbien.edu.vn2629
32 Mầm non Hoa Phượngmnhoaphuonghttps://mnhoaphuong.longbien.edu.vn2595
33 MN Cự Khốimncukhoihttps://mncukhoi.longbien.edu.vn2033
34 MN Hoa Anh Đàomnhoaanhdaohttps://mnhoaanhdao.longbien.edu.vn1909
35 MN Nắng Maimnnangmaihttps://mnnangmai.longbien.edu.vn175

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Mầm Non Đô Thị Việt Hưng

Địa chỉ: Phố Thép Mới, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Trần Thị Hoàng Lâm.

Liên hệ: SĐT 0243.6577291 | Email: mndtviethung@longbien.edu.vn

105