HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 8/6: ''HIỂU BIẾT SÂU SẮC HƠN VỀ ĐẠI DƯƠNG

Có 9 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 Danh sách các đơn vị liên kết ưu đãi cấp thẻ đoàn viên công đoàn

(Tải File đính kèm)

 Văn bản của CĐ trường 04-01-2018
2 CV v/v Phát động phong trào thi đua năm học 2017-2018  Văn bản của CĐ trường 20-09-2017
3 Báo cáo tổng kết phong trào thi đua năm học 2016-2017 và phương hướng hoạt động năm học 2017-2018 07/BC-CĐMNĐTVHVăn bản của CĐ trường 20-09-2017
4 Quy chế hoạt động của ban nữ công nhiệm kỳ 2017-2022 06/QC-CĐMNĐTVHVăn bản của CĐ trường 06-09-2017
5 QC phối hợp hoạt động giữa chính quyền và ban chấp hành công đoàn cơ sở giai đoạn 2017-2022 05/QC-CĐMNĐTVHVăn bản của CĐ trường 06-09-2017
6 QC hoạt động của ủy ban kiểm tra công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 04/QC-CĐMNĐTVHVăn bản của CĐ trường 06-09-2017
7 QC làm việc của ban chấp hành công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2017-2022 03/QC-CĐMNĐTVHVăn bản của CĐ trường 06-09-2017
8 QC hoạt động của công đoàn trường MN Đô thị Việt Hưng quý IV năm 2017 02/KH-CĐMNĐTVHVăn bản của CĐ trường 31-08-2017
9 KH hoạt động công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022 01/KH-CĐMNĐTVHVăn bản của CĐ trường 31-08-2017

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Mầm Non Đô Thị Việt Hưng

Địa chỉ: Phố Thép Mới, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Trần Thị Hoàng Lâm.

Liên hệ: SĐT 0243.6577291 | Email: mndtviethung@longbien.edu.vn


Tập đoàn công nghệ Quảng Ích