HƯỞNG ỨNG NGÀY ĐẠI DƯƠNG THẾ GIỚI 8/6: ''HIỂU BIẾT SÂU SẮC HƠN VỀ ĐẠI DƯƠNG

Hiệu Trưởng

Trần Thị Hoàng Lâm
Trần Thị Hoàng Lâm

Ngày sinh: 27/12/1976

Trình độ: Thạc sỹ QLGD

Điện thoại cơ quan: 02436577291

Email liên lạc: mndtviethung@longbien.edu.vn

Hiệu Phó

Đặng Thị Lệ Chi
Đặng Thị Lệ Chi

Ngày sinh: 15/11/1980

Trình độ: Đại học

Điện thoại cơ quan: 02436577291

Email liên lạc: mndtviethung@longbien.edu.vn

Tạ Thị Thanh Vân
Tạ Thị Thanh Vân

Ngày sinh: 20/8/1990

Trình độ: Đại học

Điện thoại cơ quan: 02436577291

Email liên lạc: mndtviethung@longbien.edu.vn

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Mầm Non Đô Thị Việt Hưng

Địa chỉ: Phố Thép Mới, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Trần Thị Hoàng Lâm.

Liên hệ: SĐT 0243.6577291 | Email: mndtviethung@longbien.edu.vn


Tập đoàn công nghệ Quảng Ích