MỪNG ĐẤT NƯỚC ĐỔI MỚI, MỪNG ĐẢNG QUANG VINH, MỪNG XUÂN QUÝ MÃO 2023!

Có 217 văn bản được tìm thấy


STTTiêu đềSố văn bảnLoại tài liệuPhòng banNgày đăng
1 KH xây dựng tin bài tháng 10 năm 2022

(Tải File đính kèm)

52/KH-MNĐTVHHồ sơ THĐT 18-10-2022
2 QĐ kiện toàn ban chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

85/QĐ-MNĐTVHHồ sơ THĐT 20-09-2022
3 QĐ Ban hành quy chế sử dụng hệ thống CNTT, hệ thống Camera năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

84/QĐ-MNĐTVHHồ sơ THĐT 20-09-2022
4 QĐ Khai thác và quy chế hoạt động cổng thông tin điện tử năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

83/QĐ-MNĐTVHHồ sơ THĐT 20-09-2022
5 QĐ kiện toàn ban chỉ đạo điều hành cổng thông tin điện tử năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

82/QĐ-MNĐTVHHồ sơ THĐT 20-09-2022
6 QĐ ban hành nội quy các phòng học mô hình THĐT năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

81/QĐ-MNĐTVHHồ sơ THĐT 20-09-2022
7 QĐ kiện toàn tổ công tác nhận bàn giao CSVC - TTB mô hình THĐT năm học 2022-2023 - Kèm biểu phân công

(Tải File đính kèm)

80/QĐ-MNĐTVHHồ sơ THĐT 20-09-2022
8 QĐ kiện toàn ban chỉ đạo mô hình trường học điện tử năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

79/QĐ-MNĐTVHHồ sơ THĐT 20-09-2022
9 KH triển khai mô hình trường học điện tử năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

50/KH-MNĐTVHHồ sơ THĐT 20-09-2022
10 KH xây dựng tin bài năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

48/KH-MNĐTVHHồ sơ THĐT 19-09-2022
11 KH xây dựng tin bài học kì I năm học 2022-2023

(Tải File đính kèm)

49/KH-MNĐTVHHồ sơ THĐT 19-09-2022
12 KH xây dựng tin bài tháng 9 năm 2022

(Tải File đính kèm)

21/KH-MNĐTVHHồ sơ THĐT 04-09-2022
13 KH xây dựng tin bài tháng 06, 07/2022

(Tải File đính kèm)

18/KH-CNTT-MNĐTVHHồ sơ THĐT 31-05-2022
14 Biên bản kiểm tra thực hiện mô hình THĐT Tháng 5/2022

(Tải File đính kèm)

 Hồ sơ THĐT 20-05-2022
15 Báo cáo mô hình THĐT tháng 5/2022

(Tải File đính kèm)

13/BC-MNĐTVHHồ sơ THĐT 19-05-2022
12345678910...>>

Chủ quản: ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN LONG BIÊN

Địa chỉ: Khu đô thị Việt Hưng, Long Biên, Hà Nội

Điện thoại: (043)8724033, Fax: 38724618

Email: ubnd_longbien@hanoi.gov.vn

 

Trường Mầm Non Đô Thị Việt Hưng

Địa chỉ: Phố Thép Mới, Khu đô thị Việt Hưng, Phường Giang Biên, Quận Long Biên, TP. Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Hiệu Trưởng - Trần Thị Hoàng Lâm.

Liên hệ: SĐT 0243.6577291 | Email: mndtviethung@longbien.edu.vn